newsletter
Pl
De 
Ksiądz Bolesław Kałuża: „Tej mszy nie wolno nam zapomnieć” PDF Drukuj Email

Projekt Ksiądz Bolesław Kałuża: „Tej mszy nie wolno nam zapomnieć” jest poświęcony postaci księdza Bolesława Kałuży- proboszczowi małej, wiejskiej parafii na Dolnym Śląsku, ale również gospodarzowi wyjątkowego i ważnego nabożeństwa jakim była Msza Pojednania w 1989 roku i protagoniście polsko-niemieckiego dialogu już w latach siedemdziesiątych.

Ważnym elementem biografii ks. Bolesława Kałuży jest jego zaangażowanie w organizację i przebieg Mszy Pojednania. To między innymi dzięki jego staraniom Krzyżowa została wybrana na miejsce Mszy Pojednania i zadbał on o przygotowanie jej odpowiedniej oprawy. Przyczynił się do ocalenia pamięci o rodzinie von Moltke, której te tereny były własnością. Chcemy też podkreślić jego aktywność na rzecz Fundacji „Krzyżowa” i fakt, że wpisuje się ona w jej misję, która polega na budowaniu związku między historią a teraźniejszością, między Europą Zachodnią a Wschodnią oraz dialogu między pokoleniami. Swoją postawą ksiądz Kałuża udowodnił, że nasza przyszłość zależy od podjęcia osobistej odpowiedzialności za polityczny, socjalny i ekologicznie zrównoważony rozwój społeczeństw Europy.


Adresatami projektu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Grodziszczu, miejscowości, w której proboszczem był ks.Kałuża. Oprócz tego odbyły się warsztaty, których rezultatem było zebranie treści potrzebnych do stworzenia komiksu.

Głównym produktem projektu jest komiks w języku polskim i niemieckim o życiu ks. Bolesława Kałuży, drukowany, dostępny również on-line, oraz scenariusze warsztatów komiksowych.

Wszystkie rezultaty projektu są wykorzystywane w pracy z grupami polskimi i międzynarodowymi oraz będą prezentowane innym gościom Fundacji „Krzyżowa”, co umożliwi dotarcie treści do szerokiej grupy odbiorców.        
Śp. Ks. Prałat Bolesław Kałuża, s. Antoniego i Zofii z d. Griger. Ur. 18.12.1935 r. w Katowicach. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, które ukończył w r. 1958. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.12.1958 r. we Wrocławiu. Pierwszą placówkę duszpasterską objął od sierpnia 1958 r. w Węglińcu koło Zgorzelca, najpierw jako katecheta a potem wikariusz parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Węglińcu.

W r. 1960 został skierowany przez Ordynariusza Wrocławskiego Ks. Biskupa Bolesława Kominka na studia specjalistyczne do Rzymu, których nie mógł podjąć ze względu na odmowę wydania przez władze paszportu „z powodu ważnych względów państwowych”. W tatach 1961-1964 odbył studia specjalistyczne w zakresie teologii i biblistyki na KUL w Lublinie.

Od r. 1964 był kapelanem Sióstr Nazaretanek i w Zakładzie Nieuleczalnie Chorych we Wrocławiu oraz lektorem języków greckiego i hebrajskiego, także wykładowcą Wstępów (ogólnego do Pisma Św. oraz szczegółowego do Starego Testamentu) i Egzegezy St. Testamentu oraz Archeologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

W roku 1965 został zwolniony z obowiązków kapelana i mianowany wikariuszem parafii katedralnej we Wrocławiu. W latach 1969-1975 był proboszczem parafii św. Anny w Ząbkowicach Śl. i dziekanem dekanatu Ząbkowice Śl. oraz wykładowcą w Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Od r. 1975 był proboszczem parafii św. Anny w Grodziszczu k/ Świdnicy, do której należy Krzyżowa, słynna przez „Kreisauer Kreis” – „Krąg z Krzyżowej” z H. J. von Moltke na czele i historyczną polsko-niemiecką Mszą Pojednania 12.11.1989 r., której był gospodarzem.

Był jednocześnie wykładowcą Historii Zbawienia i Wstępu szczegółowego do Starego Testamentu oraz Egzegezy Starego Testamentu w Metropolitalnym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

W lutym 1996 został mianowany przez papieża Jana Pawła II kapelanem honorowym Jego Świątobliwości.

Zmarł 15 września 2005 roku. Pochowany został przy kościele parafialnym pw. Św. Anny w Grodziszczu.